АПАРАТУРА

Медицински център "Невромедикс" разполага с модерна апаратура от най-висок клас за прецизна диагностика, а също и с богат набор апаратура в областта на Физикалната и рехабилитационна медицина. Апаратурата с която разполагаме включва: ехографски апарат, остеоденситометър, електроенцефалограф, електрокардиограф, стрестест система с велоергометър, апарат за магнитотерапия, апарат за електролечение, ултразвуков апарат, апарат за лазертерапия, фетален монитор и салпиниграф на Шулце.

Ехографски апарат Logiq 9


Това е 4-измерен цветен ехограф, разполагащ с два набора 3D сонди /абдоминална и вагинална/ и различни трансдюсери за съответните области на изследване, които създават възможност за изключителна диагностика по отношение на голяма част от органите на човешкото тяло - коремни, щитовидна жлеза, млечна жлеза, стави, доплерово изследване на кръвотока в периферни и мозъчни съдове, бременност-локализация, срок на бременността, сърдечни пулсации, 2D, 3D и морфологична диагностика на плода в 4-измерно изображение (3-измерно изображение на ембриона в реално време).

Остеоденситометър Lunar Prodigy


С този апарат се проследява костната плътност на пациенти и се подпомага диагностично специалистите от ендокринология, ортопедия и акушерство и гинекология. Класът на апарата позволява експертна оценка за състоянието на костната система на пациента. Този апарат притежава софтуер за измерване на костна плътност за деца.

Електроенцефалограф


Медицински център "Невромедикс" разполага с апаратура за изследване на мозъчната дейност електроенцефалограф с 28 отвеждания. Чрез него се осъществява консултация, диагностика и лечение на пациенти от всички възрастови групи с мозъчни заболявания-епилепсия, мозъчно-съдови заболявания, състояние след травми на главен мозък, туморни процеси в мозъка, главоболие с неизяснена етиология, мигрена и др.

Електрокардиограф


ЕКГ холтер-позволява 24-часов запис на ЕКГ криви, бърза и точна анализ-система на сърдечния ритъм и честота за продължително време. Стрестест система с велоергометър за измерване и анализ на ЕКГ при натоварване на пациента, на базата на компютърна програма.

Апарат за магнитотерапия тип BioMagner


Разполага с четири индуктора-ново поколение апарат за магнитотерапия, конструиран на базата на най съвременните технологии и достижения в тази област.

Апарат за електролечение


Многофункционален физиотерапевтичен апарат с микропроцесорен контрол и управление на параметрите на лечебните процедури и възможност за задаване на: галваничен ток шест вида диадинамичен ток с база галаваничен ток, фарадичен и неофарадичен ток, четири вида монополярни импулсни токове с регулиране параметрите на импулсите - продължителност, пауза и брой на модулации за минута, два вида средночестотни токове, модулирани с ниска честота.

Фетален монитор


Проследява и засича с максимална точност пулса на бебето и честотата и времетраенето на маточните контракции, ако те вече са започнали.

Салпингограф на Шулце

Използва се в диагностиката на стерилитет и в хистеросалпингографията. Салпингографът позволява постигане на точно контрастно изображение, за изследване на маточната кухина и фалопиевите тръби, а също така се използва като обикновен тест за проходимостта на тръбите.