Д-р Албена Паньова - Акушерство и гинекология


Специалност: Акушерство и гинекология
Завършва медицина през 1996 г. в МУ-гр. София
Придобита специалност Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина през 2007 г.
Консултативен преглед и експертиза от лекар специалист акушер-гинеколог. Изявена дейност в областта на абдоминална и вагинална ехография на бремменост-2D, 3D, 3D в реално време-4D на плода, доплерово изследване на маточните съдове, фетална морфология.
Осъществяване на женска консултация. Онкопрофилактика. Абдоминална и вагинална ехография в гинекологията.

Допълнителна информация:
dr_panyova@abv.bg

Работно време: Различни дни от седмицата

Д-р Емилия Рашкова - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина


Специалност: Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Завършва медицина през 1996 г. в МУ-гр. Варна
Придобита специалност Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина през 2006 г.
Консултативен преглед и експертиза от лекар специалист акушер-гинеколог. Назначаване на изследвания / имунологични, ендокринни, генетични и инфекциозни фактори/, свързани със стерилитет, повтарящи се спонтанни аборти и неуспешни ин витро процедури.
Овариална стимулация. Консултативна дейност при подготовка за ин витро. Изявена дейност в областта на репродуктивната медицина.
Абдоминална и вагинална ехография в гинекологията, онкопрофилактика, ранна диагностика и лечение на гинекологични заболявания, гинекологична ендокринология.

Допълнителна информация:
dr@rashkova.bg

Работно време: всеки работен ден от 10:00 ч.

Д-р Снежана Георгиева - Вътрешни болести


Специалност: Вътрешни болести
Завършва медицина през 1992 г. в МУ-гр. Плевен
Придобита специалност Вътрешни болести през 1999 г.
Следдипломна квалификация: Сертификат за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминална ехография и повърхностни структури. Проведен курс Ехография на щитовидна жлеза. Участие в национален форум „Училище по доплер“. Следдипломна квалификация „Конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика“. Свидетелство за професионална квалификация „Конвенционална ехография-Абдоминална ехография и повърхностни структури“. Курс „Ултразвукова диагностика в нефрологията“. Курс „Ехографска диагностика в гастроентерологията“.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист вътрешни болести. Изявен специалист в областта на ехография на коремни органи, периферни съдове, щитовидна жлеза.


Д-р Красимира Кънчева - Детски болести


Специалност: Детски болести
Завършва медицина през 1990 г. във ВМИ-гр. Варна
Придобита специалност Детски болести през 2000 г.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист детски болести. Консултации на често боледуващи деца. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.


Д-р Валя Мичорова - Вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната


Специалност: Вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната
Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-гр. Плевен
Придобита специалност Вътрешни болести през 1992 г. Придобита специалност Ендокринология и болести на обмяната през 1995 г.
Консултативен преглед и експертиза от лекар специалист ендокринолог. Ехография на щитовидна жлеза.

Допълнителна информация:


Д-р Мичорова не работи с НЗОК.

Д-р Лилия Василева - Кардиология


Специалност: Кардиология
Завършва медицина през 2008 г. в МУ-гр. Пловдив
Придобита специалност Кардиология през 2014 г.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист кардиология. Електрокардиограма. Изявен специалист в областта на велоергометричен стрестест, холтер ЕКГ диагностика.


Д-р Галина Събева - Неврология


Специалност: Неврология
Завършва медицина през 1983 г. във ВМИ-гр. София
Придобита специалност Нервни болести през 1990 г.
Следдипломна квалификация: Притежава Удостоверение за правоспособност по „Ултразвукова диагностика на нервната система“.
Следдипломна квалификация по Доплерова сонография.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист неврология. Изявен специалист в областта на доплеровата сонография.


Работно време: понеделник - 14:00-17:30 ч. и четвъртък - 14:00-18:30 ч.

Д-р Ценка Пенчева - Неврология


Специалност: Неврология
Завършва медицина през 1988 г. във ВМИ-гр. Плевен
Придобита специалност Нервни болести през 1994 г.
Следдипломна квалификация: Индивидуално обучение в ЕЕГ лабораторията на Секцията по неврофизиология при Първа неврологична клиника, Катедра по неврология при УБ „Александровска“. Следдипломна квалификация по Специална електроенцефалография. Свидетелство за професионална квалификация по Клинична електроенцефалография. Продължително обучение по Обща електрофизиология и Евокирани потенциали.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист неврология. Изявен специалист в областта на електроенцефалография и евокирани потенциали.


Работно време: вторник-14:00-18:00 ч. и четвъртък-10:00-14:00 ч.

Д-р Людмил Гецов - Неврохирургия


Специалност: Неврохирургия
Завършва медицина в МУ-гр. София през 1989 г.
Придобива специалност неврохирургия 1997 г.
Следдипломна квалификация: Проведена специализация в Германия, Румъния, Украйна, Турция.
Прилага квалифицирана и високоспециализирана неврохирургична помощ. Работи във всички области на неврохирургията- тумори на главен и гръбначен мозък, травми на глава и гръбначен стълб, дегенеративни заболявания на гръбначен стълб, дискови хернии, спондилолистези, спинални стенози, мозъчно-съдови заболявания, периферна нервна система, озонотерапия и дисколиза, микроневрохирургия и имплантология. Притежава квалификация за работа с невронавигация.

Допълнителна информация:
getzov.l@abv.bg

Работно време: петък-17:00-19:00 ч. и събота-10:00-15:00 ч.

Д-р Иванка Иванова - Вътрешни болести и Нефрология


Специалност: Вътрешни болести и Нефрология
Завършва медицина през 1972 г. във ВМИ-гр. София
Придобита специалност Вътрешни болести през 1979 г. Придобита специалност Нефрология 1993 г.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист вътрешни болести и нефрология. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.


Д-р Радослав Здравков - Ортопедия и травматология


Специалност: Ортопедия и травматология
Завършва медицина през 1992 г. във ВМИ-гр. Плевен
Придобита специалност Ортопедия и травматология през 1998 г.
Следдипломна квалификация: Професионална квалификация по „Остеопороза и клинична дензитометрия“. Притежава Удостоверение за правоспособност по „Ехографска диагностика в ортопедията и травматологията“.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист ортопед травматолог. Компресивна или гипсова превръзка, закрито наместване на фрактури, луксации, ставна пункция, озонотерапия. Изявен специалист в областта на ултразвуковата диагностика на стави при деца.


Работно време: през различни дни от седмицата

Д-р Генка Баръмова - Психиатрия


Специалност: Психиатрия
Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-гр. Плевен
Придобита специалност Психиатрия през 1995 г.
Консултативен преглед и експертиза на лекар специалист психиатрия. Психиатрична експертна оценка.


Деница Радова - Магистър по психология и психотерапия


Специалност: Магистър по психология и психотерапия
Завършва психология през 2003 г. във ВТУ-гр. Велико Търново
Психологична консултация на пацинти с психична травма, семейни проблеми, детска психология, психология на образованието, проблеми с развитието и съзряването, проблеми с насилие, агресия, зависимости, семейна психология, проблеми в резултат на стрес и биохимичен дисбаланс, социална психология.


Работно време: различни дни от седмицата

Д-р Янка Минчева - Физикална и рехабилитационна медицина


Специалност: Физикална и рехабилитационна медицина
Завършва медицина през 1977 г. в МА-гр. София
Придобита специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация през 1988 г.
Следдипломна квалификация: Завършени курсове по: Топографска анатомия на БАТ и акупресура; Мануална терапия; Рефлексотерапия; Лазертерапия.
Изготвя и провежда рехабилитационна програма. Електролечение-с апарат за ниско- и средночестотни токове; Ултразвукова терапия; Магнитотерапия; Лазертерапия; Кинезитерапия; Лечебна гимнастика; Облъчване с ултравиолетови и инфрачервени лъчи; Криотерапия; Акупунктура; Постизометрична релаксация.


Д-р Цветомила Райкова - Обща хирургия, специализира Неврохирургия


Специалност: Обща хирургия, специализира Неврохирургия
Завършва медицина през 1989г. във ВМИ-гр. Плевен
Придобита специалност хирургия през 1999г. В момента специализира неврохирургия.
Консултативен преглед и експертиза от лекар специалист хирург. Изявена дейност в областта на невротравматологията.

Допълнителна информация:
rajkova.ts@abv.bg

Работно време: вторник и четвъртък-16:30-18:00 ч.

Д-р Свилен Маслянков - Хирургия


Специалност: Хирургия
Завършва медицина през 1997 г. в МУ-гр. София
Придобива специалност хирургия през 2005 г.
Следдипломна квалификация: Защитен дисертационен труд през 2012 г. на тема: Измерване на качеството на живот при пациенти с рак на ректума-възможност и прецизиране на хирургичното лечение. Присъдена образователна и научна степен доктор по обща хирургия.
От 2012 година след спечелен конкурс и започва преподавателска кариера в България в болница Александровска, II-ра Хирургична Клиника, на МУ - София.
Има множество участия в конгреси у нас и в чужбина, както проведени специализации в Гърция, Турция, Испания, Франция, Хърватска, Белгия, Англия, Щвейцария и др. През 2012 е един от двамата стипендианти на ACPGBI за Източна Европа: едномесечна стипендия през време на която посещава годишната среща на организацията и 3 водещи клинични центъра във Великобритания. Стипендиант също на EUSOMA (2003), BSO (2007,2009), ESSO (2010,2012, 2014), ESO (2011, 2014) и EORTC (2012), ACPGBI (2013).
Има над 50 научни статии и участия в български и чуждестранни научни форуми.
Прилага преглед и експертиза от лекар специалист хирург, онколог, мамолог. Извършва ехография на млечни жлези. Изявен специалист в областта на хирургичното лечение на колона и ректума. Със сериозен опит в областта на лапароскопската хирургия.

Допълнителна информация:
drm@mail.bg

Работно време: петък-17:00-20:30 ч. и събота-10:00-17:00 ч.

Д-р Маслянков не работи с НЗОК.

Даниела Ангелова - Технически сътрудник


Специалност: Технически сътрудник

В Медицински център "Невромедикс" държим на непрекъснатата комуникация с Вас и Вашето семейство, уважаваме Вашите изисквания, зачитаме личното Ви достойнство, изслушваме Вашите мнения за грешките и успехите ни, стремим се да предлагаме персонално внимание към всеки пациент.


ст. мс Величка Кушева - Медицинска сестра


Специалност: Медицинска сестра
мс Здравка Костеки - Медицинска сестра


Специалност: Медицинска сестра
Тонка Иванова - Регистратура


Специалност: Регистратура